Hvad er en Praktiserende Læge

En Praktiserende Læge, hvad er det for en størrelse ?

 

De Praktiserende Læger er selvstændige erhvervsdrivende der har en overenskomst med Regionerne. Regionerne honorerer lægerne for hver patient der kommer til konsultation og for forskellige andre ydelser lægerne laver.  Der ud over får praksis et fast beløb pr patient pr år.  De Praktiserende Læger står selv for driften af praksis, køb, husleje, nybygning- ombygning af praksis, personale, efteruddannelse, edb inventar mm.

Der er ca 3600 Praktiserende Læger i Danmark og side 2001 er antallet kun øget med 41 læger sv t 1 % stigning. Tilsvarende tal fra hospitalerne er ansættelse af 4030 læger sv t en stigning på 37 %.
30 % af de praktiserende læger er over 60 år og kun 6 % er under 40 år. Først efter år 2020 forventes antallet af Praktiserende Læger at stige iht PLO´s prognose 2012.

De Praktiserende Læger har 42 milloner kontakter om året og færdigbehandler 90% af alle kontakter uden at sende dem videre til det dyrere sekundære sundhedssysten (hospitalerne mm).

Almen praksis har en central placering som patienternes primære indgang og kontakt til sundhedsvæsenet og varetager rollerne som generalist, gatekeeper og tovholder. Almen praksis’ grundlæggende funktion er selvstændig varetagelse af undersøgelse, vurdering og behandling af langt størstedelen af de symptomer, sygdomme og helbredsproblemer, som borgerne henvender sig til sundhedsvæsenet med.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en Praktiserende Læge er 46,7 timer.

Det samlede budget for almen praksis og lægevagten er 7.5 milliarder, sv t 6 % af det samlede sundhedsudgifter. Dvs 1350 kr pr borger pr år eller knap 4 kroner om dagen, for lægehjælp 24 timer i døgnet 365 dage om året. (Regionerne bruger 5,6 milliarder på at drive sig selv !)