Akupunktur

Akupunktur

Akupunktur, acus punctura, hedder på kinesisk chen-chiu, hvilket betyder stikke og varme.
Metoden kan føres ca. 5000 år tilbage i Kinas historie, hvor man i ”Den gule kejsers lærebog i intern medicin” kan se dens filosofiske og praktiske grundlag beskrevet.
Grundlaget i den kinesiske lære er livsenergien ”Qi” der cirkulerer i energibaner (meridianer), hvorpå akupunkturpunkterne ligger. Hver meridian har et bestemt antal akupunkturpunkter, som er anatomisk kortlagte. Akupunkturpunkterne fungerer som relæer, der regulerer strømmen af Qi-energi, og denne strøm kan så påvirkes ved mekanisk indstik eller med varmepåvirkning af akupunkturpunkterne. Det drejer sig om i alt ca. 800 punkter.
Akupunkturpunkterne kan i dag påvises ved elektriske målinger, idet der er målt mindre elektrisk modstand på akupunkturpunkterne end på den omliggende hud. Ved mikroskopi har man desuden fundet flere frie nerveender i og omkring akupunkturpunkterne.
Virkningen af akupunktur har man påvist ved bl.a. endorfin koncentrationen (kroppens egen smertestillende medicin) i blodet under og efter en akupunkturbehandling.

Som nævnt bygger filosofien bag akupunkturen på energier, som er til stede i alt omkring os. Mennesket er frugt af universets skabende urkraft, der er delt i de to modsat rettede, men koordinerende kræfter – Yin og Yang – og som findes i alt lige fra det uendelige univers til den mindste skabning. Vi må lære at erkende vores afhængighed af disse basale kræfters svingninger og rytmer og af den omgivende natur. Vi befinder os i et univers, der er underlagt helt faste love og rytmer: Dag-nat, årstider og planeternes helt faste baner osv.
De to kræfter Yin og Yang hvorimellem energistrømmen, der er drivkraften i alt liv, foregår, går igen i den kinesiske akupunkturlære, idet harmoni i kroppen er ensbetydende med balance mellem disse to modsatrettede kræfter. Forstyrres balancen opstår der sygdom, og akupunkturbehandlingen går derfor ud på at genoprette balancen ved at påvirke de rigtige punkter, der er nøje afprøvet baseret på århundreders kliniske erfaringer.

Akupunkturlærens nøgleord er balance, harmoni mellem yin og yang.
Dette udmønter sig i en model, en arbejdsskitse over kroppen og dens funktioner, som det beskrives i de kinesiske lærebøger i akupunktur. Man taler her om yin- og yangakupunkturpunkter og yin – og yangenergikanaler, man taler om et kredsløb af qi-energi, og man taler om, hvorledes de forskellige reaktionshastigheder skal være i indbyrdes balance , for at organismen kan trives optimalt.
Kommer der forskydninger i denne balance ved for stærke eksterne eller interne påvirkninger, udvikles der sygdom, og hele akupunkturterapien drejer sig om at få neutraliseret disse påvirkninger og få retableret den naturlige balance.