Velkommen/ Covid-19 virus information

 

 

Velkommen til Ganløse Lægehus

Ganløse Lægehus er en mindre lægeklinik med et fast team bestående af en læge ,  sygeplejerske og en Sosu assistent.  Vi er uddannelsespraksis for læger i Turnus/basisuddannelse og speciallægeuddannelse til almen medicin.
Bestil tid hos sygeplejersken/sosuassistenten i telefontiden 9-12 (man-ti, tors-fre. Ons kl 14-16), på “Lægehuset online” eller kom forbi.
På hjemmesiden kan du få oplysninger om klinikkens drift, mm. under
“Praktisk Information” og “Ferier og Lukkedage” .
Lægen har telefontid dagligt mellem kl. 8-9.
Her kan man forelægge akut sygdom, aftale sygebesøg eller få svar på prøver efter aftale.
Tidsbestilling, receptfornyelse m.m skal ske i sekretariatets åbningstid fra kl. 9-12, onsdag dog kl. 14-16.
HUSK altid sygesikringskortet ved henvendelse, også børnenes.   ______________________________________________________________________________________________________________

CORONAVIRUS -COVID-19 EPIDEMIEN

Vi åbner mere op nu, men under hensyn til at smitterisikoen stadig er tilstede og vil være lidt stigende i takt med den generelle åbning af Danmark.

Der vil derfor fortsat være mange specielle forholdsregler i lægehuset som vil fortsætte lang tid fremover for at beskytte de sårbare patienter mod smitte i lægehuset, men også for at beskytte personalet i lægehuset mod smitte. Vi håber på jeres samarbejde og respekt for de mange ændrede procedurer. Det vigtigste er fortsat:

GÅ IKKE IND I LÆGEHUSET UDEN FORUDGÅENDE AFTALE

Ring og aftal fremmøde konsultation, Videokonsultation eller telefonisk konsultation. Elektronisk tidsbestilling er fortsat suspenderet.
Ring og bestil medicin, mød ikke op i lægehuset mhp medicinbestilling.
Vi planlægger adgangen i lægehuset så der IKKE er mere end 1 patient tilstede. Derfor:
-Mød til det aftalte tidspunkt, ikke før, vent udenfor til det bliver din tur og du kaldes ind, Du kan evt vente i bilen.
-Blodprøvetagning har nu specifikke tider om morgenen.
-Afsprit hænder ved ankomst og inden du forlader lægehuset.
-Der vil udleveres maske til udvalgte patienter som skal bæres ved konsultationen (så længe lager haves). Lægen/Sygeplejersken vil ofte anvende mundbind og evt Visir ved undersøgelse.
-Konsultationerne vil forsøges afkortet mest muligt (kun 1 problematik) og primært indeholde undersøgelser der er nødvendige, og yderligere samtale aftales ved video/telefon konsultation (vi skal   nok komme rundt om det hele).
-Attester som kørekortsattest vil være planlagt og forberedt før konsultationen, så du kun er tilstede i det korte tidsrum undersøgelse er nødvendig. Betaling via MobilPay når du er uden for klinikken.
-Kom alene og tag kun pårørende med efter aftale og hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af konsultationen.

Information vedr CORONAVIRUS OG FORHOLDSREGLER : Myndighedshotline: +45 72 20 02 33 eller WWW.SST.DK

Har du symptomer som ondt i halsen, hoste, feber, hovedpine, smags og lugteforstyrrelser, muskelsmerter, åndenød og måske forkølelse  må du IKKE komme i konsultationen, men lægen vil afklare om du skal indlægges på sygehuset eller blive hjemme.

Angående podning:
Har du lette symptomer på COVID-19 og arbejder i sundheds-, social-, ældre-/omsorgs sektor, har vigtig funktion, og kan gå direkte tilbage til arbejdet hvis podning negativ, skal du henvende sig til arbejdsgiver der arrangerer testning.

Øvrige personer med symptomer på COVID-19 sygdom, kontakt lægehuset mhp om du opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier for testning for COVID-19.

Mht antistoftest, som mange efterspørger foreligger der ingen mulighed aktuelt men der er formentlig noget under opsejling.

Mht “Lungebetændelses vaccination”, Pneumokok vaccination starter vi op fra 22/4, primært plejehjemsbeboere og ældre i plejeboliger samt +65 årige med kroniske sygdomme iht Sundhedsstyrelsen.

Graviditets papirer og graviditets undersøgelser vil primært foregå telefonisk/video konsultation , vi arrangerer BT måling hjemme og aflevering af urinprøve efter aftale og tager naturligvis blodprøverne.

Kontrol af kronisk sygdom som Diabetes, KOL, Hypertension, Hjertesygdom fortsætter vi med, de stabile kan blive udskudt. Vi foretager ikke Lungefunktions undersøgelse aktuelt og EKG  kun ved specielt behov.

Rejsevaccinationer er midlertidigt sat på pause.

 

HUSK NU: HÅNDVASK, AFSPRITNING AF HÆNDER, UNDGÅ FYSISK KONTAKT, HOLD AFSTAND 2 METER, BLIV HJEMME, INGEN FORSAMLINGER > 10 PERSONER

FØLG MYNDIGHEDERNES RÅD, DER LIGGER VIDEN, EKSPERTISE, OMHU, OG OVERBLIK BAG

TAG EN PAUSE FRA SOCIALE MEDIER, DET VIL GØRE DIG MINDRE BEKYMRET

 

#